Subsidie asbest verwijderen

Subsidie asbest verwijderen

Wilt u meer weten over subsidie asbest verwijderen? Wij informeren u graag. Asbest wordt tegenwoordig niet meer gebruikt bij de bouw van woningen en bedrijfspanden, inmiddels is tenslotte bekend dat het schadelijk is voor het milieu en onze gezondheid. Echter bedrijfspanden, woningen, schuren en agrarische gebouwen die voor 1994 gebouwd zijn kunnen wel asbest bevatten. Vaak zit dat asbest in daken en als die enigszins beschadigd raken vormen die een groot risico voor mens en milieu. De overheid heeft daarom met de asbest wetgeving bepaald dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Ieder gebouw dat vanaf 2024 in gebruik is mag geen asbestdak meer bevatten. Om bedrijven en particulieren te stimuleren zo snel mogelijk hun asbestdak te verwijderen en daarmee het milieu en de volksgezondheid te beschermen heeft de overheid een budget vrijgesteld waarmee het verwijderen van asbestdaken wordt gestimuleerd.

Sudsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken heeft de overheid per januari 2016 een bedrag van 11,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat er veel gebruik werd gemaakt van deze subsidieregeling en het plafond sneller bereikt werd dan gedacht is dit bedrag per april 2018 bijgesteld naar 17,5 miljoen euro. Heeft u een asbestdak en wilt u gebruik maken van de subsidieregeling? Per aanvraag (adres) kan maximaal € 25.000,00 subsidie worden verleend. Per verwijderd asbestdak kunt u een subsidie asbest verwijderen ontvangen van € 4,50 per vierkante meter. Het gaat hierbij alleen om daken. Het dakbeschot, regenpijpen of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling. Heeft u isolerend asbest onder uw dak? Dat hoeft u dat niet voor 2024 te verwijderen. Ook hiervoor ontvangt u ook geen subsidie.

Voorwaarden subsidieregeling asbestdaken

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden gesteld aan het recht op subsidie. Het saneren van het dak dient voltooid te zijn op uiterlijk 31 december. Het asbestdak dient verwijderd te worden door een gecertificeerd bedrijf voor een vakkundige en veilige asbestsanering. De factuur voor het saneren van het asbestdak dient door u betaald te worden. De subsidie dient u uiterlijk zes maanden na verwijdering van het asbestdak aan te vragen. Deze termijn gaat in vanaf de datum van inspectie van de werkzaamheden, deze staat vermeld op het vrijgave certificaat van het dak. Is bekend gemaakt dat het 17,5 miljoen plafond van de subsidieregeling bereikt is? Vraag dan toch subsidie aan. Het plafond van de subsidieregeling kan wellicht wederom verhoogd worden en zo loopt u deze kans niet mis.

Voor wie geldt deze regeling

De subsidieregeling verwijdering asbestdaken is bedoeld voor particulieren, bedrijven, agrarische ondernemingen, overheden en non-profit organisaties. Voor ondernemingen die graag willen investeren in het milieuvriendelijker maken van hun bedrijf is het een ideale kans die per direct benut kan worden. Bent u van plan zonnepanelen te gaan plaatsen op uw dak van uw bedrijf om het milieu te beschermen? Sla dan twee vliegen in één klap en zorg er voor dat uw asbestdak eerst vervangen wordt om met de huidige subsidie extra kosten te besparen. Wij helpen u graag met het saneren en afvoeren van uw asbestdak.

Wilt u meer informatie over asbest? Bekijk dan snel onze pagina alles over asbest. Heeft u nog vragen? Uiteraard staan onze professionals altijd direct klaar voor een deskundig advies. U kunt onderstaand ook direct een offerte aanvragen.

Ja, ik ontvang graag een offerte op maat!

Vul het formulier in om ons een beeld te geven van uw situatie.
Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende offerte op maat.
CONTACT
Maarssenbroeksedijk 41
3542 DM Utrecht

030 – 2272652
info@desaneerders.nl