Regelgeving asbest

Alles over de regelgeving asbest

Wilt u meer weten over regelgeving asbest in Nederland? Wij zetten graag de belangrijkste regels voor u op een rijtje. Soms verschillen de details per gemeente, maar over het algemeen zijn er een aantal hoofdregels waaraan iedereen zich dient te houden. Voor bedrijven, instellingen en agrarische ondernemingen gelden specifieke wetten en regels. Uiteraard gelden die ook voor particulieren, maar toch zijn de regels daar soms anders. Dat heeft met name te maken met het feit dat particulieren veel meer incidenteel in aanraking komen met asbest dan bij de meeste bedrijven het geval is. Het komt er in het kort op neer dat de regels waar werkgevers, werknemers en zelfstandigen zich aan dienen te houden strenger zijn dan de regels waar mensen privé mee te maken krijgen.

Regelgeving asbest particulieren

Particulieren die asbesthoudend materiaal aantreffen in hun woning en dat willen verwijderen krijgen te maken met de specifieke regels van hun gemeente en het Asbestverwijderingsbesluit van de overheid. Zelf verwijderen van asbest door particulieren is toegestaan, maar alleen kleine hoeveelheden (maximaal 35m2) en alleen als er geen risico’s aan verbonden zijn. Dat is het geval als het gaat om hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is. Gaat u zelf asbest verwijderen, dan dient u altijd een sloopmelding te doen bij uw gemeente. Een asbestinventarisatierapport is niet nodig. Uw gemeente kan u meer vertellen over de eisen voor het verwijderen en afvoeren van asbest. U kunt bij uw gemeente vaak ook verpakkingsmateriaal krijgen dat noodzakelijk is bij het afvoeren van asbest.

Regelgeving asbest bedrijven

Heeft u een bedrijf, instelling of agrarische onderneming en krijgt u te maken met asbest? Dan bent u verplicht dit te laten verwijderen door een asbestsaneringsbedrijf. Voordat dit saneringsbedrijf echter aan de slag kan dient u een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Alleen zo kunnen de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden bij het verwijderen van asbest. Bedrijven dienen zich te houden aan het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Dat betekent dat u geen asbesthoudend materiaal mag bewerken, verwerken of in voorraad mag houden, behalve uiteraard als u een ontheffing heeft omdat u een bedrijf bent dat asbesthoudende constructies sloopt. Asbest opnieuw gebruiken of terugplaatsen na verbouwing is verboden. Laat u asbest verwijderen, dan dient u altijd een sloopmelding te doen bij de gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regelgeving asbest of de asbest wetgeving? Neem dan contact met ons op. Uiteraard staan onze professionals altijd direct klaar voor een deskundig advies.

Wilt u meer informatie over asbest? Bekijk dan snel onze pagina alles over asbest.

U kunt onderstaand ook direct een offerte aanvragen.

 

Ja, ik ontvang graag een offerte op maat!

Vul het formulier in om ons een beeld te geven van uw situatie.
Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende offerte op maat.
CONTACT
Maarssenbroeksedijk 41
3542 DM Utrecht

030 – 2272652
info@desaneerders.nl