Asbest Wetgeving

Asbest wetgeving

Wilt u meer weten over de asbest wetgeving? Er is de laatste tijd veel te doen over de asbest wetgeving. In verband met de geconstateerde gevaren van asbest zijn er diverse wettelijke bepalingen en regelingen vastgesteld die het verwijderen of verplaatsen van asbest aan banden leggen. Onderstaand vindt u de belangrijkste wet- en regelgevingen voor het inventariseren en verwijderen van asbest.

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Om het vrijkomen van asbestvezels zo veel mogelijk te beperken in verband met volksgezondheid en milieu is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 opgesteld. Daarin staan de procedures vermeld die gevolgd dienen te worden bij het afbreken van gebouwen of objecten of het verwijderen van asbest of het afvoeren van asbest of bevattende materialen na incidenten zoals sloopwerkzaamheden. In het Asbestverwijderingsbesluit staat onder andere vermeld wanneer er wel of geen asbestinventarisatierapport opgesteld dient te worden. Ook staan er specifieke voorschriften in vermeld waaraan bedrijven zich dienen te houden die zich bezig houden met het verwijderen van asbest.

Arbeidsomstandighedenbesluit Asbest

Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit speelt een rol in de concrete bepalingen voor het saneren van asbest. Zo staan in de hoofdstukken 2, 4.5 en 8.1 duidelijke regels voor respectievelijk het bouwproces, de aanvullende voorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen opgenomen. Ook hierin is bepaald in welke gevallen er een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd en welke risicoklasse’s er zijn in het werken met asbest. Daarnaast zijn in de bijlagen specifieke schema’s opgenomen voor gecertificeerde asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Zie hiervoor de website van de overheid.

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit staan de voorschriften opgenomen voor de bouw, het gebruik en de sloping van woningen en bedrijfspanden. Daarin wordt bepaald dat bij het verwijderen van asbest in de meeste gevallen een sloopmelding dient te worden gedaan bij de gemeente, ongeacht de hoeveelheid asbest. Bovendien wordt hier bepaald in welke gevallen een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf ingeschakeld dient te worden voor een vakkundige en veilige asbestsanering en wanneer u dat zelf mag doen. De eisen waaraan een sloopmelding dient te voldoen staan in artikel 1.26. Voor een overzicht zie het Bouwbesluit 2012.

Wilt u meer informatie over asbest? Bekijk dan snel onze pagina alles over asbest. Heeft u nog vragen? Uiteraard staan onze professionals altijd direct klaar voor een deskundig advies. U kunt onderstaand ook direct een offerte aanvragen.

Ja, ik ontvang graag een offerte op maat!

Vul het formulier in om ons een beeld te geven van uw situatie.
Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende offerte op maat.
CONTACT
Maarssenbroeksedijk 41
3542 DM Utrecht

030 – 2272652
info@desaneerders.nl